Démokritos z Abdér

Řecký filosof
*460 př. n. l.  +370 př. n. l.
Informace o autorovi lze nalézt na stránce http://cs.wikipedia.org/wiki/Démokritos

Citáty vybraného autora

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 34315x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 33507x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Snášet dobře chudobu, svědčí o rozumnosti.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 13111x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej všechno, co víš.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 24528x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 55843x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 37061x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 21282x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 28543x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 33080x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 19449x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se těší z dlouhého života.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 15243x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 24945x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 31984x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Moudrý člověk může jíti do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 61185x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Kdo zcela podléhá moci peněz, nemůže být nikdy spravedlivý.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 26383x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 24948x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnému.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 9257x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 23946x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 19616x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 34740x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně