Jan Hus

Římskokatolický kněz, náboženský myslitel, reformátor a kazatel
*1369  ✝06.07.1415
Informace o autorovi jsou čerpány ze stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

Jan Hus Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev, a přejal některé myšlenky Jana Viklefa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.


Citáty vybraného autora

Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož bude milosrdný.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 23863x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 17506x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 36284x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně

Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 16122x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně

Ctnost činí člověka Bohu vzácna.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 17691x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 31692x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně

Opilý nejen, že činí hřích, ale on sám je hříchem, neboť jiní se od něho nakazí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 27491x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -2 Ohodnotit kladně

Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 29498x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 22961x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 27287x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 5 Ohodnotit kladně