Jan Neruda

Český básník a novinář
*09.07.1834  ✝22.08.1891
Informace o autorovi jsou čerpány ze stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda

Jan Neruda Jeho básnické dílo je plné skepse a pesimismu, který občas zachází až k hranicím nihilismu. Jazyk jeho literárního díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převrací slovosled. Zdůraznění děje provádí opakováním výrazů. Příslovce dává na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen. Jeho básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno, a jeho kvality začaly být běžně uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti.


Citáty vybraného autora

Poezie je jako přástva bílého hedvábí; když se roztřepí a stálým ohmatáním pošpiní, zprotiví se člověku nevýslovně.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 35887x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Hlupci nevědí, že kritika může být jen tam, kde jsou vady, že odmlčuje se zcela tam, kde není vady, kde je harmonie, zkrátka je krása, která sama pravidla dává. Místo kiritiky zde nastoupil by pouhý popis, věc to úplně zbytečná.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 67232x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Ženská je anděl, veselka přestavuje její pád; proto vidíme v milence anděla, v ženě pak - ďábla.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 44726x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Kdo nic neví, musí všemu věřit.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 20830x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Jistá kritika pochovává zaživa. Nejdřív hodí spisovatele do hrobu a zasypají ho blátivými hrudami, a pak teprve spisovatel umře.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 28826x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Hloubavá duše může samu sebe šťastnou učinit, hloubavý duch ale svět celý.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 39257x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu".

Odkaz na citát      Zobrazeno: 24198x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Básníci zastávají duševní svobodu, a přece sami ukovají myšlenku do okovů veršů a často tato pro rým zaniknout musí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 41597x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 43060x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Dětské srdce překypuje při nejmenším hned žalu, je ale dosti velké pro největší radostné dojmy. Z čeho následuje, že člověk je určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 50158x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Nejšťastnější muž je ten, který se podle měsíčku zpravuje: čtvrť života prospí, čtvrť proběhá a zbylé dvě čtvrtě pokorně rohy nosí, jež mu žena nasadila.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 40316x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Spokojenost je duševní smrt spisovatelova.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 28100x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 25307x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 17498x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 20039x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Železo rozohnit dovede každý, ukovat však málokterý.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 11973x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 28265x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně

Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 71705x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -3 Ohodnotit kladně

Člověk se učí stále a stále se mění, proto také není tolik nesmyslu, mnoho-li se zdá, ve větě, že děti vychovávají sobě rodiče své.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 60502x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 32497x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně