Jean de La Bruyère

Francouzský esejista a moralista
*16.08.1645  ✝10.05.1696
Informace o autorovi lze nalézt na stránce http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Bruyère

Citáty vybraného autora

Každá důvěra je nebezpečná, není-li úplná. Je málo případů, kdy není třeba buď říci vše, anebo vše zatajit. Svěřili jste již příliš mnoho ze svého tajemství tomu, jemuž myslíte, že je nutno zamlčet jednu jedinou okolnost.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 61424x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů, ale muži nad ně vynikají v přátelství.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 34188x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 37229x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 18589x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Člověk má zpravidla co do činění jen se třemi událostmi: rodí se, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 31379x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 22610x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Nudu přivedla na svět hloupost. Kdo má rád práci, je z obliga.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 37313x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Nezdvořilost není izolovanou vlastností - je výsledkem hloupé marnivosti, tuposti, neznalosti, povinnosti, roztržitosti, pohrdání jinými, závistí, žárlivostí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 53733x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně

Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 45039x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 22523x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Je těžší získat si jméno dílem dokonalým, než uplatnit dílo průměrné jménem, které jsme již získali.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 18512x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 41518x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 25073x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 35742x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 44673x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 35925x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 60968x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 33027x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 24439x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Začátek i konec lásky se projevuje v rozpacích, když jeden s druhým má být pohromadě.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 36294x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně