Autor vybraného citátu: Jan Hus

Římskokatolický kněz, náboženský myslitel, reformátor a kazatel
*1369  ✝06.07.1415
Informace o autorovi jsou čerpány ze stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

Jan Hus Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev, a přejal některé myšlenky Jana Viklefa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.


Vybraný citát

Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 16121x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně

Další citáty autora Jan Hus