Vyhledávání


Výsledky vyhledávání

Shoda v povolání autora

Biskup Jednoty bratrské, český myslitel, filosof a spisovatel - Jan Amos Komenský

Shoda textu citátu

Abdu’l-Bahá

Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 156168x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -2 Ohodnotit kladně
Johann Gottfried Von Herder

Ježíš přišel a řekl: "Jděte a milujte se!" Nedomyslel však tak obrovský lidský úkol. Vždyť jen k tomu, aby se lidé alespoň snášeli, je třeba nadlidského úsilí; a jak nezměrného úsilí by pak bylo třeba k tomu, aby se lidé milovali? I když jsou lidé sourozenci, nikdy nebudou bratry a sestrami.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 109856x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -2 Ohodnotit kladně
Maurice des Ombiaux

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno ani sýr nikdy není týž. Je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku, kdy jeho lahodnost vrcholí.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 79881x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Jacob Robert Oppenheimer

Věda se zrodila v kontextu pospolitosti, dokonce univerzálního bratrství.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 16254x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně
Pavel Josef Šafařík

Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 100586x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně
Seneca

Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 82759x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Ernst Thrasolt

Nesmí zapadnout slunce nad jediným dnem, v němž byste nebyli bratrem nebo sestrou nějakému člověku.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 68023x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně
James Thurber

Pití je prý nepřítel pokroku. A i kdyby! Jako by ten pokrok dovedl lidstvo bůhví do jakého ráje. S celým pokrokem neoddálili se lidstvo od Kainovy bratrovraždy ani o milimetr.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 50187x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně
Miroslav Tyrš

Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 32955x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -2 Ohodnotit kladně
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 41240x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně